Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

Ново строителство  • - Монтаж на секции в блокове на предстапел и събиране на блоковете в докова камера на 55700 т. кораб за насипни товари стр. № 101 и 103 – като подизпълнители на " Булярд Корабостроителна Индустрия " ЕАД
  • - Изработка и монтаж на секции на наклонен стапел на риболовен кораб и такъв обслужващ риболовния флот стр. № 186, 187 и 02 – като подизпълнители на Рижка корабостроителница

Галерия