Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

За фирмата" Ню Проджект " ООД

е българска фирма, регистрирана по законодателството на Р. България и специализирана в проектиране, строеж и ремонт на корабни корпусни конструкции на морски кораби.

Фирмата е с централен офис в гр. Варна – Р. България и клон в гр. Рига – Р. Латвия.

Работи с повече от 150 работници.

Галерия